Skip to content Skip to footer

De verkeersmaatregelen rond de Hel van de Pin 2024 kennen een aantal fasen:

Fase 1: 1 augustus 8:00 uur tot 3 augustus 18 uur: Opbouwen van het feestplein
Fase 2: 3 augustus vanaf 18 uur tot 01:00 uur: Feestavond (De Pin Live!)
Fase 3: 4 augustus: Warmdraaien (in samenwerking met de Braderie)
Fase 4: Na braderie tot 6 augustus 8:00 uur, geen activiteiten. Feestplein in rust.
Fase 5: 6 augustus 8:00 uur tot 19:00 uur: De Hel van de Pin 
Fase 6: 6 augustus 19:00 tot 01:00 uur, na de wedstrijd is er een afsluitend feest op het feestplein.
Fase 7: 6 augustus 01:00 uur tot 7 augustus 17:00 uur: Afbouwen feestplein.

Bij iedere fase hoort een tekening waarin de omleidingsroutes worden weergegeven; deze vindt u onderaan deze pagina.

Verkeersmaatregelen fase 1

Op de Plantagebaan tussen nummer 217d en 195 wordt op de weghelft vanuit Huijbergen richting de A58 een feestplein opgebouwd. De weg is op die locatie gescheiden door een brede middenberm waardoor alleen het verkeer op deze weghelft is gestremd. Het verkeer van de A58 richting Huijbergen wordt niet gehinderd. 

De omleidingsroute en afsluiting volgens tekening 1 is hierbij van kracht.

Verkeersmaatregelen fase 2

De feestavond maakt gebruik van de opstelling van het feestplein. Om de veiligheid van de bezoekers te garanderen dient de gehele Plantagebaan tussen nummer 217d en 195 verkeersvrij te worden gemaakt in beide richtingen.

De omleidingsroute en afsluiting volgens tekening 2 is hierbij van kracht.

Verkeersmaatregelen fase 3

De Braderie is officieel geen onderdeel van de Hel van de Pin maar voor de volledigheid worden wel de verkeersmaatregelen weergegeven. Voor de Braderie is dezelfde omleidingsroute van kracht als tijdens de Hel van de Pin in fase 5. Specifieke details voor de braderie worden hier niet genoemd of beschreven. De Braderie vindt gelijktijdig plaats met het Warmdraaien. Alle verkeersmaatregelen zijn onderdeel van de Braderie.

De omleidingsroute en afsluiting volgens tekening 3 is hierbij van kracht.

Verkeersmaatregelen fase 4

In fase 4 is het feestplein in rust en vinden er geen activiteiten plaats. De omleidingsroute en afsluitingen zijn gelijk aan fase 1.

De omleidingsroute en afsluiting volgens tekening 1 is hierbij van kracht.

Verkeersmaatregelen fase 5

In fase 5 vindt de wielerwedstrijd de Hel van de Pin plaats. Voordat de wedstrijd kan plaatsvinden worden er dranghekken langs het parcours geplaats en bouwen de verschillende deelnemende ploegen langs het parcours een teamlocatie op waar de fietsen worden gestald en renners kunnen uitrusten.Het gehele parcours wordt verkeersvrij gemaakt.

De omleidingsroute en afsluiting volgens tekening 3 is hierbij van kracht.

Verkeersmaatregelen fase 6

Na de wielerwedstrijd vindt er op het feestplein een feest plaats, onderdeel hiervan is de prijsuitreiking van het ploegenklassement. De verkeersmaatregelen zijn gelijk aan die van fase 2.

De omleidingsroute en afsluiting volgens tekening 2 is hierbij van kracht.

Verkeersmaatregelen fase 7

Fase 6 is de afbouw- en opruimfase. De verkeersmaatregelen zijn gelijk aan fase 1, de opbouwfase. Zodra de werkzaamheden gereed zijn wordt de weg weer volledig vrij gegeven.

De omleidingsroute en afsluiting volgens tekening 1 is hierbij van kracht.

Parkeren bezoekers en bewoners

Wielercomité Hel van de Pin faciliteert de parkings voor bezoekers en bewoners op twee parkeerlocaties en langs de weg aan de Plantagebaan komende vanuit de richting Huijbergen. De berm is hier voldoende breed om geen hinder voor eventuele hulpdiensten te veroorzaken.

Op bijgevoegde kaart zijn de parkeerlocaties aangegeven:

 

 


Parkeerverboden

Blauwe zone:

Parkeerverbod tussen 1 augustus 8:00 uur en 7 augustus 17:00 uur (inclusief de parkeervakken)

Plantagebaan 199 tot 221 beide weghelften

Gele zone:

Parkeerverbod tussen 6 augustus 8:00 uur en 19:00 uur (inclusief de parkeervakken)

Plantagebaan 177 tot 199 beide weghelften

Kerkstraat 1 tot 40 beide weghelften

Tekening 1

Tekening 2

Tekening 3