Skip to content Skip to footer

Reglement voor de ploegen

 1. Iedere ploeg moet tijdens de koers herkenbaar zijn door middel van hetzelfde tenue (bijvoorbeeld een shirt).
 2. Een ploeg moet uit meer dan één persoon bestaan en mag maximaal uit 20 renners bestaan. De deelnemers mogen uit verschillende categoriën komen. Na aanmelding mag niet meer van categorie gewisseld worden.
  Een sponsor mag zoveel ploegen formeren als hij wil/kan.
  Een ploeg mag 20 starts hebben. Bij dubbele deelname mag niet uitgekomen worden in onderlinge ploegen of andere ploegen.
  Bij dubbele deelname bestaat een ploeg uit zoveel minder deelnemers als er dubbel gestart wordt.
 3. Alle deelnemers die starten en finishen krijgen 1 punt en worden geklasseerd.
  In categorie 1 krijgen de deelnemers niet 1 maar 5 finishpunten.
  De eerste 20 deelnemers die per categorie finishen krijgen extra punten. De winnaar krijgt 30 punten, de tweede 25 punten, de derde 20 punten, de vierde 19 punten, de vijfde 18 punten, enz.
 4. Deelnemers in categorie 6 kunnen door de jury uit de koers worden gehaald indien de juryvoorzitter dit nodig acht.
  Drie ronden voor het einde moeten alle gedubbelde renners afsprinten en dienen het parcours te verlaten.
  Deze deelnemers worden wel geklasseerd en krijgen minimaal 1 punt.
 5. Alle renners worden in het ploegenklassement opgenomen.
 6. De samenstelling van elke ploeg moet vóór de wedstrijd bekend zijn. Er kan hierna niet meer gewisseld worden. Deelnemers aangemeld na sluiting van de inschrijvingstermijn mogen deelnemen, maar tellen niet mee voor welk klassement dan ook.
 7. Deelnemers moeten worden opgegeven met naam, woonplaats en geboortedatum.
 8. Een ploeg mag ook zonder sponsor starten (bijvoorbeeld een vrienden- of straatploeg).
 9. Rond 21:00 uur wordt de uitslag van het ploegenklassement bekend gemaakt op het feestplein aan de Plantagebaan.
 10. Een ploeg kan in het bezit van de wisselbeker komen door 3 jaar achter elkaar het ploegenklassement te winnen of vijf keer in totaal.
 11. De ploegleider is de contactpersoon tussen het wielercomité en zijn renners.
 12. Bij gelijke eindstand van het ploegenklassement tellen de beste resultaten. Bijvoorbeeld: een eerste plaats + tweede plaats + tweede plaats is beter dan een eerste plaats + tweede plaats + derde plaats.
 13. De uitslagen opgemaakt door de jury zijn bindend.

Reglement voor de deelnemers

 1. Valhelm verplicht (zonder wordt niet gestart).
 2. Voorafgaand aan de Hel van de Pin mag een deelnemer in het lopende wedstrijdseizoen in maximaal 5 wedstrijden zijn gestart die zijn georganiseerd door een officiële wielrennersbond.
 3. Men dient deel te nemen op een gewone fiets:
  Plat stuur (ook geen bar-ends).
  Geen toeclips (teenhaken), geen SPD/Look af andere vergelijkbare pedalen
  Geen versnellinsapparaat (afgeplakte kabels niet toegestaan).
  Geen werkende derailleur (kabels eraf).
  Geen elektrische (trap)ondersteuning.
  Geen tubes.
 4. Wanneer de fiets niet aan het reglement voldoet worden er geen prijzen en premies uitgereikt.
 5. Opstellen ter hoogte van de jurybus op het parcours.
 6. Rugnummer links opspelden (aan de kant van de jurywagen), anders is het niet leesbaar.
 7. In groep 3 en 4 wordt een apart klassement opgemaakt voor Inwoners van de gemeente Roosendaal (Roosendaal, Wouwse Plantage, Wouw, Nispen, Heerle en Moerstraten).
 8. Daarnaast wordt in groep 3 en 4 een apart klassement opgemaakt voor deelnemers van 50 jaar en ouder.
 9. In groep 6 wordt (voor het eerst in 2023) een apart klassement opgemaakt voor dames; voorwaarde is dat er minimaal 5 dames starten.
 10. Wanneer men gedubbeld wordt en als de de motor passeert, dient men zo ver mogelijk rechts te gaan rijden.
 11. De prijzen/premies van alle categoriën zijn tot 19:00 uur af te halen bij het comité aan de Plantagebaan.
  Na 19:00 uur kan geen aanspraak op prijzen/premies meer worden gemaakt.
 12. Iedereen neemt op eigen risico deel aan de Hel van de Pin.